Όροι και Προϋποθέσεις

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της ιστοσελίδας, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, θα απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα πνευματικών δικαιωμάτων και του δικαίου των σημάτων.

2. Αποποίηση Ευθυνών

Τα υλικά για την Binrobot-lady.com web site παρέχονται "ως έχουν". Binrobot-lady.com δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιώματα. Περαιτέρω, Binrobot-lady.com δεν εγγυάται ή να κάνει οποιεσδήποτε παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, πιθανό αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών σε ιστοσελίδα του Διαδικτύου ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τέτοια υλικά ή σε όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το site.

3. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Binrobot-lady.com ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα Binrobot-lady.com, ακόμη και αν Binrobot-lady.com ή Binrobot-lady.com εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή γραπτώς την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

4. Αναθεωρήσεις και Errata

Τα υλικά που εμφανίζονται στην Binrobot-lady.com web site θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Binrobot-lady.com δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβείς, πλήρεις, ή ρεύμα. Binrobot-lady.com μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Binrobot-lady.com δεν σημαίνει, ωστόσο, κάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά.

5. Links

Binrobot-lady.com δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την ιστοσελίδα του Διαδικτύου και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από Binrobot-lady.com του site. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδέονται web site είναι με δική σας ευθύνη του χρήστη.

6. Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Τροποποιήσεις

Binrobot-lady.com μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για το web site της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

7. τοπική Νόμοι

Binrobot-lady.com Δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα όπου τέτοια χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό. Είναι ευθύνη των επισκεπτών να Binrobot-lady.com να εξακριβώσει τους όρους της και να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε τοπικό νόμο ή κανονισμό στον οποίο ή τα επαγγέλματα που αναλαμβάνουν υπόκεινται.

8. Όροι & Προϋποθέσεις μεσίτη

Κατά την εγγραφή με Binrobot-lady.com συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κάθε μεσίτη που θα ενταχθούν. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να διαβάσει και να κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις. Παρέχουμε μόνο το ελεύθερο λογισμικό εμπορικών συναλλαγών. Οι καταθέσεις που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με το μεσίτη και τους όρους και προϋποθέσεις ισχύουν για εσάς.

9. Πολιτική Απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούν και να αποκαλύψει και να κάνουν χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Το ακόλουθο περιγράφει την πολιτική απορρήτου μας.

• Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
• Θα συλλέγει και χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός αν λάβει τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
• Εμείς θα διατηρήσει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπούς.
• Θα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και up-to-ημερομηνία.
• Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
• Θα κάνουμε άμεσα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών μας.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουν τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύονται και διατηρούνται.

Εγγραφή στο Newsletter
Βοήθεια για να ρυθμίσετε το ρομπότ Abi
Συνιστώ
1. TradeAllCrypto
επενδύσεις
2. LexaTrade
επενδύσεις
3. StoxDC
επενδύσεις